تعمیر پکیج

توسط تیم متخصص

Boiler system
fix & services

تعمیر کولرگازی

توسط متخصصان فیکس تهران

Air conditioner fix & services

درباره فیکس تهران

معرفی مجموعه فیکس تهران

Know more about FIXTEHRAN

نمایندگی مجاز غرب تهران

نمایندگی مجاز شمال تهران

نمایندگی مجاز شرق تهران

نمایندگی مجاز جنوب تهران

نمایندگی مجاز مرکز تهران