شعبات مجوعه فیکس تهران در تهران

برای ثبت درخواست تعمیرکار پکیج در سراسر تهران یا با نزدیکترین شعبه فیکس تهران تماس بگیرید.

نمایندگی غرب تهران

09123770274

نمایندگی شمال تهران

09366531421

نمایندگی شرق تهران

09919671361

نمایندگی جنوب تهران

09919671360

نمایندگی مرکز تهران

09919671362

آدرس مجموعه فیکس تهران

انتقادات و پیشنهادات خود را با کارشناسان فیکس تهران در میان بگذارید.